Bel ons: (0515) 532023 - Mail info@huismanbouwijlst.nl

Privacyverklaring.

Onderhoudsbedrijf Huisman, gevestigd aan De Finne 6, 8651 CW IJLST, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Onderhoudsbedrijf Huisman
info@huismanbouwijlst.nl
De Finne 6
8651 CW IJLST
0515532023

Persoonsgegevens die wij verwerken
Onderhoudsbedrijf Huisman verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De gegevens die wij opslaan als u contact met ons heeft en dit ons deelt:
– Voor- en/of achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst verwerkt en verzamelt géén gegevens over websitebezoekers, ook niet van bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Om u offertes en/of facturen te sturen voor in uw opdracht gevraagde offertes of verleende diensten via mondeling, telefonisch, schriftelijk of via mail contact. Ook het incidenteel afleveren van goederen door toeleveringsbedrijven hoor hierbij. Zij krijgen uw adres gegevens om de direct op de werklocatie goederen af te kunnen leveren.
En om uw betaling af te handelen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Onderhoudsbedrijf Huisman neemt géén op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Onderhoudsbedrijf Huisman) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren verstuurde facturen met eventueel aanwezige offertes 10 jaar. De wettelijke bewaartermijn is 7 jaar maar vanwege verschillende garantietermijnen verlengen wij dit tot 10 jaar.
Facturen met naam/adres/telefoon/email/bankrekeningnummer informatie in het online boekhoudprogramma blijven staan zolang we het huidige boekhoudprogramma hebben – vanaf nov. 2006. We kunnen geen debiteuren verwijderen waaraan een factuur gestuurd is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen geen informatie met derden, behalve
-adres en/of mailgegevens en/of telefoongegevens voor bedrijven die wij vragen om offertes voor ons te maken voor onze offerte naar u
-of om u goederen te kunnen leveren,
-of om werk door te schuiven naar onderaannemers of collega-ondernemers.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Onderhoudsbedrijf Huisman gebruikt géén (technische, functionele en anaytische) cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@huismanbouwijlst.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Onderhoudsbedrijf Huisman zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Onderhoudsbedrijf Huisman wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Onderhoudsbedrijf Huisman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@huismanbouwijlst.nl

Verwerkingsovereenkomst
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Back to Top

Huisman IJlst Onderhoud

We zijn een bouwbedrijf dat al vele jaren actief is in IJlst en ruime omgeving. Begonnen als onderhoudsbedrijf zijn we uitgegroeid tot een bedrijf dat allerhande bouwprojecten betreffende bestaande woningen aanneemt: van kleine klussen als reparaties tot complete renovaties of nieuwbouwprojecten.

Renovatie en Nieuwbouw

Voorbeelden hiervan zijn dakrenovatie, plaatsen van dakkapel, onderhoud aan kozijnen, renovatie van badkamers, rioolwerkzaamheden, uitbreiding woning, nieuwbouw van een schuur enz., enz. U kunt ons benaderen voor alle soorten bouwwerkzaamheden aan of bij uw woning, boerderij of bedrijfspand.

Keywords:

Timmerman, Onderhoud, Aannemer, Renovatie, Verbouw, Aanbouw, Opbouw, Badkamer, WC, Toilet, Dakkapel, Kunststof kozijnen, Houten kozijnen, Kunststof deuren, Houten deuren, Schuur, Tuinhuis, Schutting, Sneek, IJlst, Oosthem, Nijezijl, Abbega, Blauwhuis, Heeg, Jutrijp, Hommerts, Joure, Oudehaske, Oppenhuizen, Sneek, Gauw, Heeg, Jutrijp, Uitwellingerga, Folsgare, Oudega SWF.